เปิด Blog (intro)

posted on 07 Dec 2007 11:04 by pasnit

ขอมูลทั้งหมดใน Blog นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก Internet  เป็นข้อมูลสำคัญที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเกี่ยวกัับการใช้งาน wireless router ของ Linksys WRT54GL และ G , GS  ผมเองเป็นคนหนึ่งที่่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีไร้สาย  และเรื่องของ IT  ต่าง ๆ  แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนในด้านนี้โดยตรง ความรู้ที่ไ้ด้ ทั้งหมดได้มาจากการเรียนรู้จากการอ่านและการค้นหาขู้อมูลจาก Iternet ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ มีน้ำใจช่วยโพสข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งาน

 Thank You........

 

Comment

Comment:

Tweet

#264 By (203.194.112.5|203.194.118.2, 203.194.112.5) on 2014-09-18 16:29

#263 By (101.55.125.67|178.63.0.194, 101.55.125.67) on 2014-09-09 00:22

#262 By (59.144.178.6|148.251.91.38, 59.144.178.6) on 2014-07-14 02:41

#261 By (46.5.200.31|148.251.91.38, 46.5.200.31) on 2014-07-12 23:33