เริ่มจาก ดูหน้าตากันเต็มๆก่อนครับ ด้านหน้าและด้านหลัง ของ Wireless Router Linksys WRT54GL ตัวแก่งของเราครับ
เสียบ สาย LAN เข้า Port LAN ช่องไหนก็ได้ 1-4 และ เสียบ Adapter เข้าตรงช่องเสียบ Adapter พร้อมกับเสียบปรั๊กไฟ
เสียบสาย LAN เข้า Port Lan ของ Computer ของท่าน
เสียบครบแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ไฟโชว์สถานะ จะติดดังรูป

แนะนำให้ กดปุ่ม Reset ค้างไว้ 30 วินาที เพื่อจะได้ค่า Default มาจากโรงงาน และเราจะได้เข้าไป Config ผ่านทางหน้า Web Browser ได้


หลังจาก Reset เสร็จ Local Area Connection จะโชว์ขึ้นมา หรือจะโชว์รูปคอมพิวเตอร์สองจอขึ้นมา ตรงแถวนาฬิกาด้านล่างขวาของ destop ดังรูปแล้วทำการ Double Click ที่ Icon จอคอมพิวเตอร์เลือกหัวข้อ Support


ถ้าทำตามขั้นตอนและถูกต้องทั้งหมด จะโชว์ข้อมูล ดังภาพ
IP Address = 192.168.1.100
Subnet Mark = 255.255.255.0
Default Gateway = 192.168.1.1


หลังจากผ่านมาทุกขั้นตอนแล้ว ให้ทำการเปิด Web Browser ขึ้นมา แล้วพิมม์ตรงช่อง Address ว่า 192.168.1.1 แล้วทำการกดปุ่ม Enter


หลังจากกดปุ่ม Enter แล้ว จะมีหน้าต่าง ให้ใส่ User Name และ PassWord


ให้ใส่ User Name = admin Password = admin (เป็นค่า Default มาจากโรงงาน)


เมื่อ LOGIN ผ่านก็ได้ได้หน้าตา ดังรูปครับ
ให้เข้าไปที่หัวข้อหลัก Administrator แล้วเลือกหัวข้อย้อย Frimware Upgradeเมื่อเข้าได้ถูกต้องจะได้หน้าตา ดังรูป แล้วทำการคลิกเลือก ปุ่ม Browse...


แล้วจะมีหน้าตามใหม่ขึ้นมาเพื่อนทำการเลือก Firmware ที่เราต้องการ UP Upgrade หลังจากเลือกได้แล้วให้กดปุ่ม OPENหลังจากทำการเลือก Firmware ตัวที่ต้องการแล้วให้ กดปุ่ม Upgrade
เมื่อถูกต้อง จะได้ภาพดังรูปเครื่องจะโชว์สถานะนี้จนเสร็จ ****คำเตือนในขั้นตอนนี้ระวังไฟดับ ปลักหลุด*****เมื่อท่านอัปเสร็จสมบูรณ์จะได้หน้าตาดังรูป และให้ทำการปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไป


ให้ทำการกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 30 วินาที


ให้ทำการเปิด Web Browser ขึ้นมา แล้วพิมม์ตรงช่อง Address ว่า 192.168.1.1 แล้วทำการกดปุ่ม Enterเมื่อท่าน UP Firmware ถูกต้องทุกขั้นตอน ท่านจะได้หน้าจอ ดังรูปเมื่อท่านต้องงการ Config ก็เริ่มต้นจาก หัวข้อ Setup ได้เลยครับเมื่อทำการคลิก เมนูได้ๆของ DD-WRT จะโชว์หน้าต่างให้ใส่ User Name และ Password


User Name = root
Password = admin
แล้ว กดปุ่ม OK

เป็นอันจบขั้นตอนการ Upgrade Firmware DD-WRT + Linksys Wireless Router WRT54GL
ที่มา : Siammastershop-Webboard

edit @ 7 Dec 2007 11:27:49 by xpress_shop

Comment

Comment:

Tweet

ทำไงให้เห็นเต็มครับ

#3 By gate (118.173.10.220) on 2008-07-09 11:58

เว็บท่านทำไมโชว์ครึ่งเดียว

#2 By guest (117.47.102.205) on 2008-06-23 22:09

เว็บท่านทำไมโชว์ครึ่งเดียว

#1 By guest (117.47.102.205) on 2008-06-23 22:09